Раздел Розділ 1. Основи теорії держави і права (§1-§4)