Раздел Розділ 3. Взаємозв’язок людини і держави (§ 9-§14)