Раздел Розділ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (§2-§5)