Раздел Розділ 3. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (§10-§15)