Раздел РОЗДІЛ I. Основи теорії держави і права (§1-§5)