Раздел РОЗДІЛ III. Взаємозв’язок людини і держави (§10-§14)