Раздел Розділ І. Основи теорії держави і права (§1-§4)