Повторювально-узагальнювальний урок до розділів I і II. Розділ II. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність (§5-§8)