Раздел Розділ III. ВЗАЄМ ОЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ. § 16. Урок узагальнення знань № 2 (Сторінка 138)