Раздел § 7. Складні речення сполучникові і безсполучникові