Раздел § 11. Складносурядне речення і синонімічні конструкції