135. § 13. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядне речення з підрядним означальним