252. § 20. Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення