Раздел § 23. Безсполучникові складні речення і синонімічні конструкції