Раздел § 25. Використання складних речень з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку в текстах різних стилів