Раздел § 9. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Змістові відношення між частинами складносурядного речення