38. § 3. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними та відокремленими членами