190. Розділ 8. Посткласична європейська філософія наприкінці ХІХ-ХХ ст