Раздел § 25. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі