Раздел Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 1.