Раздел Модуль 4. Взаємне розміщення площин у просторі. § 4.3. Паралельне проекціювання. Зображення плоских і просторових фігур на площині