Модуль 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії