Раздел Розділ 2. Органічні сполуки. § 30. Теорія хімічної будови органічних сполук