30. § 2. Поняття похідної, її механічний і геометричний зміст