Доведення теорем про похідні складеної та оберненої функцій