Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції

 1. § 1. Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція, її властивості та графік5 - 19

 2. § 2. Показникові рівняння19 - 29

 3. § 3. Показникові нерівності29 - 38

 4. Домашня самостійна робота № 138 - 39

 5. Завдання для перевірки знань до §§ 1-339 - 39

 6. § 4. Поняття логарифма. Властивості логарифмів40 - 55

 7. § 5. Логарифмічна функція, її властивості та графік56 - 66

 8. § 6. Логарифмічні рівняння66 - 79

 9. Домашня самостійна робота №279 - 79

 10. Завдання для перевірки знань до §§ 4-680 - 80

 11. § 7. Логарифмічні нерівності81 - 94

 12. § 8. Системи показникових і логарифмічних рівнянь і нерівностей94 - 103

 13. § 9. Показникові і логарифмічні рівняння та нерівності з параметром. Системи логарифмічних та показникових рівнянь з параметром103 - 112

 14. § 10. Похідні показникової, логарифмічної та степеневої функцій112 - 123

 15. Домашня самостійна робота № 3123 - 124

 16. Завдання для перевірки знань до §§ 7-10124 - 124

 17. Вправи для повторення розділу 1124 - 136