Раздел § 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. 19. Математичне сподівання випадкової величини