РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

 1. § 23. Предмет і завдання екології114 - 116

 2. § 24. Закономірності дії екологічних факторів на живі організми117 - 120

 3. § 25 Основні середовища існуванню організмів. Наземно-повітряне середовище121 - 125

 4. § 26. Водне середовище існування126 - 129

 5. § 27. Ґрунт як середовище існування130 - 131

 6. § 28. Живі організми як особливе середовище існування132 - 135

 7. § 29. Адаптивні біологічні ритми організмів136 - 139

 8. § 30. Екологічна характеристика виду та його популяційна структура140 - 142

 9. § 31. Популяційні хвилі143 - 145

 10. § 32. Біоценоз і його структура146 - 149

 11. § 33. Біогеоценоз та екосистема150 - 153

 12. § 34. Перетворення енергії в бісгесценозах154 - 158

 13. § 35. Зміни в біогеоцекозах. Агроценсзи159 - 162

 14. § 36. Біосфера та її межі163 - 166

 15. § 37. Колообіг речовин у біосфері167 - 171

 16. § 38. Роль організмів у перетворенні оболонок Землі172 - 174

 17. § 39. Діяльність людини і сучасний стан біосфери175 - 180

 18. § 40. Застосування екологічних знань у практичній діяльності людини181 - 184

 19. § 41. Охорона видового різноманіття організмів185 - 195