239. Розділ 4. Парадигми та технології програмування