Раздел Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції. § 3. Логарифми та логарифмічні функції