Розділ 3. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики