Раздел Алгебра. Розділ 3. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. § 16. Класичне означення ймовірності