Раздел Алгебра. § 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. Головне в параграфі 3