Раздел § 36. Стилістичне використання омонімів і паронімів