Раздел Стилістична норма. § 37. Стилістичне використання синонімів