Раздел Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. § 68. Відмінювання займенників. Явище прономіналізацїї. Правопис займенників