Раздел Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики. § 23. Прикладка як різновид означення. Написання прикладок