Раздел Синтаксис і стилістика тексту. § 44. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс