Раздел СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ. Які властивості має вода