Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини