Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси