Раздел Співвідношення звуків і букв. Склад як вимовна одиниця. Алфавіт