Раздел Усе пов'язане з усім. Співвідношення звуків і букв. Склад як вимовна одиниця. Алфавіт