Раздел § 13. Слова, однакові за звучанням, але різні за значенням