Раздел НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЧОТИРИЦИФРОВІ ЧИСЛА. Одиниці часу