Раздел Розділ 4. Психічна і духовна складові здоров’я. § 28 Бажання, можливості, обов’язки