Раздел РОЗДІЛ 1. Здоров’я людини. Цілісність здоров’я. Чинники здоров'я