Раздел РОЗДІЛ 1. ЛЮДИНА ТА СЕРЕДОВИЩЕ її ЖИТТЯ. Тема 1. Тіла і речовини, що оточують людину