ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 1. § 23. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки

 2. § 24. Приголосні тверді і м'які

 3. § 25. Дзвінкі і глухі приголосні

 4. § 26. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

 5. § 27. Позначення звуків мови на писмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

 6. § 28. Склад. Складні правила переносу слів

 7. § 29. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічнич словник

 8. § 30. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником

 9. § 31. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о у коренях слів

 10. § 32. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

 11. § 33. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

 12. § 34. Спрощення в групах приголосних

 13. § 35. Чергування о - а, е - і, е - и

 14. § 36. Чергування о, е з і

 15. § 37. Букви е, о після ж, ч, ш

 16. § 38. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів

 17. § 39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків

 18. § 40. Основні випадки чергування у - в, і - й

 19. § 41. Позначення м'якості приголосних на письмі ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака

 20. § 42. Сполучення йо, ьо

 21. § 43. Правила вживання апострофа

 22. § 44. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

 23. § 45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення із словником іншомовних слів

 24. Основні поняття розділу " Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

 25. Завдання для самоперевірки