Раздел ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ. Основні поняття до розділу "Відомості із синтаксису і пунктуації"