Раздел СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. § 9. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні